בעקבות פנייה ממשרד עורכי דין,

דף זה הוסר עד לסיום

בירור טענות שהועלו ע"י שני הצדדים.

פורסם בתאריך 7 ספטמבר 2019